PSYCHOPATHOLOGIE BIJ VROUWELIJKE PLEGERS TERRORISTISCH MISDRIJF

  • Dutch language proficiency required
  • Utrecht

Website NIFP

Onderzoeksvragen:

Is er sprake van psychopathologie bij Nederlandse vrouwelijke plegers van terroristische misdrijven?
Zo ja, in hoeverre was de psychopathologie van invloed op het terroristisch handelen
van deze vrouwen? Verder lezen: https://www.nifp.nl/onderwerpen/psychopathologie‐vrouwelijke‐plegersterroristisch‐misdrijf

KENMERKEN STAGE We zoeken iemand die in januari 2022 kan beginnen. Stageduur is 6 tot 8 maanden; voor minimaal 3 en maximaal 4 dagen per week. Tijdens de stage bestaat de mogelijkheid van thuiswerken en werken op locatie, afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Arbeidsvoorwaarden: indien niet in het bezit van een studenten OV‐kaart, kun je gebruik maken van een OV‐kaart van het NIFP. De stagevergoeding bedraagt 628 euro bruto op basis van 40 uur.

ACHTERGROND & WERKZAAMHEDEN Er is nauwelijks internationaal wetenschappelijke kennis over psychopathologie bij vrouwelijke plegers van een terroristisch misdrijf. Ook niet welke invloed de psychopathologie heeft op het terroristisch handelen van vrouwen. Dit wordt onderzocht in het huidig wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP. De stage zal voornamelijk bestaan uit het scoren van dossiers van veroordeelden terroristen, waarin een psycholoog of psychiater uitspraken heeft gedaan over de aanwezigheid van psychopathologie en de invloed hiervan op het terroristisch delict. Dit onderzoek biedt de kans om een inkijk te krijgen in de diagnostische werkzaamheden van een forensisch psycholoog/psychiater en welke factoren bijdragen aan het overgaan tot terroristisch geweld. Professionele ondersteuning is uiteraard aanwezig. Ook is er ruimte om een thesis te schrijven.

GEVRAAGDE ACHTERGROND Er wordt een zelfstandige WO masterstudent gezocht. Er wordt gewerkt met gevoelige informatie, waarbij een professionele en integere houding vereist is. Verder vereist dit werk veel overleg en onderlinge samenwerking, dus ook contactvaardigheden moeten goed zijn. Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Ervaring met DSM‐5 is handig, maar geen vereiste. Bij de start van de stage dient een Verklaring Omtrent Gedrag te worden overlegd. De stagiair dient gedurende de gehele stageperiode verbonden te zijn aan de universiteit.

SOLLICITATIE

Er kan uitsluitend per e‐mail worden gesolliciteerd. Sollicitatiebrieven met CV kunnen worden gericht aan mevrouw S. (Sadaf) Rakhshandehroo, psychiater en onderzoeker. Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 12 december 2021 worden verstuurd naar opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van ‘JAN2022OS1‐SR・. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 December.

To apply for this job email your details to opleidingen.nifp@dji.minjus.nl